فهرست بستن

برچسب: سیاسی > اندیشه امام و رهبری

جان اضافه‌ای که پای یک قرارداد نفتی تلف شد

به گزارش ایسنا، ۲۹ اسفند ماه هفتاد و یکمین سالگرد ملی شدن صنعت نفت ایران در سال ۱۳۲۹ است. لقمه ایران سده دهم هجری شمسی آغاز دوره کشف ایران به دست بازرگانان انگلیسی و سیطره و اُطراق بیش از چهار قرنی دولت انگلستان در کنار امپراتوری روسیه تزاری، همسایه بی‌رحم شمالی، در پهنه ایران است. دوران آشنایی امپراتوری انگلستان با ایران به عصر حکومت شاه طهماسب صفوی بر می‌گردد اما اعمال قدرت مستشاران و سیاستمداران حیله‌گر انگلیسی در دربار شاهان ایران تقریبا مصادف بود با آغازِ به قدرت رسیدن آغا محمدخان قاجار، بنیانگذار سلسله قاجار. سلطه پادشاه مستبد روسیه تزاری نیز ریشه در دوره فتحعلی، دومین شاه قاجار دارد. روسیه در دو جنگ بزرگ…

فرجام پیکان آبی و کمپانی مادر

به گزارش ایسنا، «اسفند» ماهِ تولد و مرگ برادران خیامی است. احمد در اسفند ۱۳۰۲ متولد شد و محمود در اسفند ۱۳۹۸ درگذشت. برادرانی که با همراهی خواهرشان اولین خودروهای سواری ایرانی‌پسند را مونتاژ کردند. سال ها کامیونداری و گاراژداری پدر در عصر محمدعلی و احمد شاه قاجار زمینه و بستر علاقمندی احمد و محمود دو پسر و مرضیه دختر علی‌اکبر خیامی به انواع خودروهای سنگین و سبک را به شکلی به وجود آورد که جرقه و ایده تاسیس ایران‌ناسیونال همزمان و با همکاری دو برادر، احمد و محمود زده شد. پدر بزرگ این دو برادر، عبدالله خیامی از مشروطه‌چی‌های فعال دوره قاجار بود. علاقمندی احمد به خودروهای سنگین و اقبال محمود به خودروهای…