فهرست بستن

برچسب: اقتصاد قديم

اقتصاد قدیم و جدید

براساس نظرگاهی، عصر امروز را می‌توان عصر «هوشمندی شبکه‌ای » نامید. عناوین اقتصاد «دانش»، «دیجیتال»، «جهانی»، «موج سوم» و «نوآوری» عناوینی هستند که همواره برای توصیف این عصر به کار رفته و می‌رود. پرسش اصلی متناسب با موضوع بحث ما عبارت است از اینکه: تحول جدیدی که در جهان در حال وقوع است چگونه روی رقابت‌پذیری در سطوح مختلف (بین‌المللی، ملی، صنعت، بنگاه) تاثیر می‌گذارد. کارایانیس و ساگی (۲۰۰۰) برای تفکیک «اقتصاد نوین» از «اقتصاد قدیم»، ده اصل را به عنوان «ده اصل محرک اقتصاد نوین» بر می‌شمارد که عبارتند از: ۱. موضوع – دستکاری داده‌ها آسان‌تر از دستکاری اتم‌ها است. ۲. فضا – فاصله از بین می‌رود و محدود به سرعت نور می‌شود.…